Què busquem i què t’aportem a Banco Mediolanum?

En Banc Mediolanum busquem assessors financers amb un fort esperit empresarial, interessats a unir-se professionalment a nosaltres per emprendre una reeixida carrera


Juntament amb la disponibilitat, la intel·ligència i el compromís, busquem actitud i entusiasme. El nostre objectiu és seleccionar candidats d’alta qualitat amb ganes de formar-se i créixer professionalment, que compleixin aquests requisits:

Tick visto bueno
Experiència en el sector financer: per tenir una imatge completa de la situació de cada client i garantir-li la plena satisfacció de les seves necessitats.
Tick visto bueno
Coneixement del sector bancari: per satisfer totes les necessitats que un client pugui tenir en aquest camp.
Tick visto bueno
Habilitats interpersonals: per donar suport al client en tots els moments de la seva vida, en els seus reptes, però també en el seu dia a dia.

Els nostres consultors de banca son molt més que assessors financers: els Family Bankers® són professionals innovadors, importants per als nostres clients, capaços de fer banca d’una forma nova.


Quina formació facilitem?

Banco Mediolanum té una política de promoció interna per als seus Family Bankers®. El nostre programa de selecció està dissenyat per formar i donar suport als qui s’acaben d’incorporar. Posteriorment, cada Family Banker® es desenvolupa segons les seves capacitats, amb el suport garantit de Banco Mediolanum.

Després d’un període de formació de quatre setmanes i de superar l’examen presencial, el futur Family Banker® participarà en el Curs de Benvinguda, després del qual obtindrà la certificació com a Operador de Banca Assegurances.

Aquest curs es fa a la seu central de Banco Mediolanum a Barcelona. Durant cinc dies, el Family Banker® coneixerà tots els aspectes de la professió i entrarà en contacte amb les àrees del Banc que li donaran suport en el desenvolupament de la seva activitat: Formació, Màrketing, Comunicació, Serveis Centrals, etc.

Posteriorment, cada Family Banker® es desenvolupa segons les seves capacitats, amb el suport garantit de Banco Mediolanum.

La formació del Family Banker® té un doble objectiu: d’una banda, adquirir competències tècniques; d’altra, millorar les capacitats relacionals per a una gestió de qualitat dels clients.


Competències tècniques

La formació tècnica preveu un recorregut formatiu que acompanya al Family Banker® des de la seva incorporació fins la consecució de la certificació del nivell EFA prevista per l’EFPA (European Financial Planning Association).

Es tracta d’una formació contínua durant tota la carrera amb cursos específics per a millorar les competències professionals i optimitzar el servei al client.


Habilitats relacionals

La Universitat Corporativa Mediolanum (MCU) és el fòrum principal per a l’adquisició de coneixements i habilitats en la relació amb el client. S’organitza en tres línies d’estudi: I am, I work, I know.

Tick visto bueno
I am: per millorar les nostres habilitats com a persones i com a professionals.
Tick visto bueno
I work: per conèixer els productes, serveis i mitjans necessaris per exercir la nostra feina.
Tick visto bueno
I know: per conèixer els aspectes legals i oferir als clients les solucions més adequades al seu perfil en un context de transparència i professionalitat.

A Banco Mediolanum apostem per la formació contínua. Els nostres Family Bankers® gaudeixen d’un model d’ensenyament permanent i individualitzat per a optimitzar el seu exercici professional i garantir les seves possibilitats de creixement.